Kudirkos Naumiesčio JPB – nauji nariai

Penktadienį Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) užsiėmimo metu į būrelį buvo priimti nauji nariai. Norintieji tapti Jaunaisiais pasieniečiais turėjo įvykdyti įvairius, jiems parengtus išbandymus ir gauti visų esamų narių pritarimą. Savo pasiruošimą išmėgino du nauji pretendentai, bei du jaunuoliai, kurie jau kuris laikas dalyvauja būrelio veikloje, bet dar oficialiai nebuvo pasižadėję. Išbandymo metu jaunuoliai turėjo parodyti darnų įvairių veiksmų atlikimą, išsakyti savo lūkesčius būrelyje. Taip pat patikrintas bendras fizinis pajėgumas, drausmė bei disciplina.

JPB vadovas Dainius Stepšys sakė: „Jaunuoliai atlikdami užduotis įrodė, jog yra pasiruošę ginti draugus ir tėvynę, ir nėra priešų siųsti „šnipai“, kad moka naudotis ginklais, teikti pirmąją pagalbą ir yra bebaimiai, pasirengę kolektyviniam darbui. Visi įveikė simbolinį kliūčių ruožą. Kad būtų drąsiau, naujokams padėjo ir draugai, tokius išbandymus praėję prieš kelis metus„.

Išbandymus įvykdė visi pretendentai. Po pratybų dar kartą buvo suteikta teisė persigalvoti, jei kam nepatiko, gali išeiti iš rikiuotės ir eiti namo. Tokių neatsirado, visi vienbalsiai kartojo, kad turi tikslą tapti pasieniečiais ir būrelis padės jiems daugiau sužinoti apie šią profesiją. Naujokų išbandymai senbuviams sukelia daug nuoširdaus juoko.

Kudirkos Naumiesčio užkardos JPB įkurtas 2012 m. kovo 14 d., būrelyje su naujokais dabar yra 12 narių. Būrelis skirtas plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį, populiarinant pasieniečio profesiją kituose Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Lietuvos Šaulių sąjungos ar kituose panašią veiklą vykdančiuose padaliniuose ir organizacijose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su Jaunojo pasieniečio, Jaunojo šaulio ir kitais būreliais, esančiais VSAT, Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniuose, mokslo įstaigose, moksleivių užklasinę nepolitinę veiklą organizuojančiose organizacijose.

Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos informacija (redaguota) ir nuotraukos