Pasieniečiai ir Lietuvos skautija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Siekdami stiprinti bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija VSAT centrinėje įstaigoje trečiadienį sutartį pasirašė pasieniečių ir Lietuvos skautijos vadovai.

VSAT vado generolo Rustamo Liubajevo ir Lietuvos skautijos vyriausiosios skautininkės Ievos Brogienės parašais patvirtintame dokumente numatyta, kad pasieniečiai ir skautai kartu skatins jaunimą domėtis Lietuvos valstybės gynimo ir nacionalinio saugumo klausimais, dalyvaus savanorystės veikloje, ugdys pilietiškumą, patriotiškumą ir atsakingumą, stiprins moralines ir dorovines, fizines ir intelektines savybes.

Taip pat bus skleidžiama informacija apie bendrus VSAT ir Lietuvos skautijos projektus bei akcijas, dalyvaujama įvairiuose renginiuose. Abi organazicijos įsipareigojo viena kitai teikti metodinę ir praktinę pagalbą, keistis informacija apie vykdomas programas ir organizuojamas vasaros stovyklas, galimybes jose dalyvauti ir kt.

VSAT informacija ir nuotraukos