NVŠ krepšelis – atnaujinta lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarka

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. gruodžio 31 d. patvirtino neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimus. Jie yra aktualūs NVŠ krepšelio lėšomis finansuojamas programas vykdantiems teikėjais ir savivaldybėms.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše nuo 2021 m. sausio 1 d. panaikinti punktai, nustatantys, kam skiriamos NVŠ lėšos ir kam jų naudoti negalima. Taip pat dokumente pakeistas punktas dėl nuotolinio ugdymo įvedimo sąlygų. Atsižvelgiant į teikėjų praktiką, laikotarpis, per kurį turi įregistruoti sudarytą sutartį Mokinių registre, buvo prailgintas iki 5 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo. Apraše detalizuoti reikalavimai savivaldybėms dėl lėšų skyrimo ir apskaitymo bei teikėjams dėl atsiskaitymo už gautas lėšas.

Kviečiame susipažinti su atnaujintu Aprašu.

Parengta pagal: LMNSC informaciją