Atributika

JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIO
ATRIBUTIKOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jaunojo pasieniečio būrelio (toliau – JPB, būrelis) atributikos naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato JPB ženklo, vėliavos ir kitų atributų naudojimo tvarką.

2. JPB pavadinimas, ženklas, firminės spalvos, vėliava ir kiti atributai sudaro JPB firminį stilių – vieningą identifikacijos sistemą, grindžiamą vizualinio stiliaus vientisumu ir būrelio atpažįstamumu.

3. JPB ženklas, nepažeidžiant šio aprašo reikalavimų, naudojamas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT), Pasieniečių mokyklos (toliau – PM) ir JPB reprezentacijai, kuriant įvaizdį bei viešinant savo veiklą.

II SKYRIUS
JPB ŽENKLAS IR JO IDENTIFIKACINĖ KONCEPCIJA

4. Siekiant parodyti JPB priklausomybę bei tradicijų tęstinumą, JPB ženklo kompozicijai naudotos VSAT ir PM ženklų kompozicijos ir vizualinės bei loginės konstrukcijos karkasai (šio aprašo 1 priedas „JPB ženklas ir jo aukštis bei plotis“).

5. Kuriant ženklą atsižvelgta į tai, jog JPB narys yra potencialus kandidatas ateityje tapti PM kursantu, o vėliau – profesionaliu VSAT pareigūnu.

6. JPB ženklą sudaro juoda ovalo forma, kurioje pavaizduoti du balti sakalo sparnai (aliuzija į PM emblemoje esantį sakalą), kurie iš abiejų pusių ankstyvosios gotikos heraldinio skydo forma apgaubia geometrinę figūrą – heraldinę gegnę. Gegnė sudaryta iš trijų Lietuvos valstybės (tautinės) vėliavos spalvų: geltonos, žalios, raudonos. Gegnės forma paimta iš VSAT emblemos simbolikos.

7. Sparnų piešinį juosia balta juosta atskirtas ir „Arial“ šriftu didžiosiomis raidėmis parašytas užrašas: „JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIS“.

III SKYRIUS
JPB ŽENKLO IR JO SPALVŲ PALEČIŲ NAUDOJIMAS

8. Verbalinis logotipo kodas: užrašo spalva – balta, ovalo formos – juoda.

9. Spalvų identifikacijai įvairiais atvejais naudojamos skirtingos spalvų paletės (šio aprašo 2 priedas „JPB ženkle naudojamos spalvų paletės“):
9.1. RGB spalvų paletė naudojama kuriant vizualinius produktus, skirtus skelbti internete, socialiniuose tinkluose, atvaizduoti multimedijos pristatymuose, kompiuteriuose, išmaniuosiuose įrenginiuose ir pan.;
9.2. CMYK spalvų paletė naudojama ruošiant spaudos darbus;
9.3. PANTONE® spalvų paletė naudojama profesionalioje poligrafijoje, ruošiant spaudos darbus, tekstilėje ir pan.

10. Spalvotas JPB ženklas naudojamas reprezentaciniuose leidiniuose, bukletuose, dalomojoje medžiagoje, padėkos raštuose, kvietimuose, sveikinimuose, diplomuose, sertifikatuose, lauko iškabose, stenduose, neoficialiuose dokumentuose, įvairiomis technologijomis (šilkografija, lipdukai, iškilioji spauda, siuvinėjimas) atvaizduojamas ant kanceliarinių reikmenų, tekstilės audinių, kitų reklaminių ir reprezentacinių gaminių (šio aprašo 3 priedas „JPB ženklo spalvingumo pavyzdžiai“).

11. Atsižvelgiant į estetinę išvaizdą ir dizaino niuansus, taip pat gali būti naudojami:
11.1. kuriant vienspalvius produktus – juodai baltas JPB ženklas;
11.2. ant juodo ar kitos tamsios spalvos fono – su fonu kontrastuojantis negatyvinis JPB ženklas;
11.3. ant balto ar kitos šviesios spalvos fono – monochromatinis (vienspalvis) JPB ženklas.

12. Tuo atveju, jei tamsaus fono ir spalvoto JPB ženklo kontrastas yra nepakankamas, JPB ženklo ovalo formos ribos pažymimos balta juosta.

13. Monochromatinio ir negatyvinio JPB ženklo ovalo formos ribos turi būti aiškiai pažymėtos tokia pačia spalva, kokia vaizduojami sakalo sparnai, gegnė ir užrašas didžiosiomis raidėmis „JAUNOJO PASIENIEČIO BŪRELIS“.

14. JPB ženklą, nepažeidžiant šio aprašo reikalavimų, leidžiama naudoti kartu su VSAT ir PM ženklais tuo atveju, jei yra aiškiai nurodyta jų hierarchija: VSAT ženklas – heraldinėje dešinėje, JPB ženklas – heraldinėje kairėje arba VSAT ženklas – viršuje, JPB ženklas – apačioje (šio aprašo 4 priedas „JPB ženklo atvaizdavimas kartu su VSAT ir PM ženklais“).

IV SKYRIUS
JPB ŽENKLO DYDIS IR APSAUGOS ZONA

15. Standartinis JPB ženklas atitinka VSAT pareigūnų bei PM kursantų uniformos antsiuvų dydį ir yra 110 mm aukščio ir 94 mm pločio.

16. JPB ženklo aukštį ir ilgį leidžiama keisti išlaikant proporcijas.

17. Mažiausias ženklo dydis nurodo, kokia yra nustatyta riba, iki kurios galima mažinti ženklą, kad būtų užtikrintas optimalus jo skaitomumas.

18. Rekomenduojamas toks mažiausias ženklo dydis:
18.1. plotis – 8mm, jei ženklas vaizduojamas ant smulkių kanceliarinių prekių (pvz., rašiklių) ir suvenyrų. Aukštis – pagal proporciją;
18.2. plotis – 30 mm, jei ženklas atvaizduojamas ant tekstilės gaminių (pvz., ant kepuraičių, marškinėlių, kaklaraiščių). Aukštis – pagal proporciją.

19. Didžiausias JPB ženklo dydis yra neribojamas.

20. JPB ženklo apsaugos zona yra lygi atstumui nuo sakalo sparnus juosiančio ovalo iki ženklo ribos. Rekomenduojama paisyti apsaugos zonos reikalavimų, jei ženklas naudojamas lauko reklamoje ir stenduose, kuriuose jis vaizduojamas šalia kitų institucijų ar įstaigų logotipų, ženklų, emblemų ir pan. (šio aprašo 5 priedas „JPB ženklo apsaugos zona“).

21. JPB ženklo erdvės zonos galima nepaisyti, jei jis naudojamas kuriant vizualinius produktus, skirtus skelbti internete, socialiniuose tinkluose, atvaizduoti multimedijos pristatymuose, kompiuteriuose, išmaniuosiuose įrenginiuose, poligrafiniuose darbuose, ir yra lengvai atpažįstamas bei įskaitomas.

V SKYRIUS
JPB ŽENKLO MIESTO ANTSIUVAS

22. JPB ženklo miesto antsiuvas – juoda stačiakampio forma užapvalintais kampais, kurios viduje 5 mm atstumu nuo visų kraštinių yra nutolęs baltos spalvos apvadas (šio aprašo 7 priedas „JPB ženklai su miestų antsiuvais“).

23. Standartinis JPB ženklo miesto antsiuvas yra 30 mm aukščio ir 94 mm pločio.

24. JPB ženklo miesto antsiuvo centre rašomas miesto, kuriame įkurtas JPB, pavadinimas.

25. Miesto pavadinimas rašomas „Arial“ šriftu baltos spalvos didžiosiomis raidėmis.

26. Tuo atveju, jei miesto pavadinimą sudaro daugiau nei vienas žodis (pavyzdžiui, KUDIRKOS NAUMIESTIS), naudojamas „Arial Narrow“ šriftas.

27. JPB ženklo miesto antsiuvas naudojamas identifikaciniais tikslais ir tik ant tekstilės gaminių kairės pusės rankovės aukščiau alkūnės (šio aprašo 8 priedas „JPB ženklų ir miestų antsiuvų pavyzdžiai ant tekstilės gaminių“).

28. Tuo atveju, jei JPB ženklas vaizduojamas ant tekstilės gaminių krūtinės srityje, JPB ženklo miesto antsiuvas vis tiek naudojamas ant kairės pusės rankovės aukščiau alkūnės.

29. JPB ženklo miesto antsiuvą kartu su JPB ženklu leidžiama atvaizduoti vidaus bei išorės reklamoje tuo atveju, jei reikia aiškiai atskirti, demonstruoti ar pristatyti dviejų ir daugiau būrelių veiklą (pavyzdžiui, parodų stenduose, širmose, vitrinose ir pan.).

30. JPB ženklo miesto antsiuvą galima proporcingai didinti arba mažinti, tačiau jo plotis neturi viršyti kartu atvaizduojamo JPB ženklo pločio.

31. JPB ženklo miesto antsiuvas atvaizduojamas tik su spalvotu JPB ženklu arba juodai baltu JPB ženklu.

VI SKYRIUS
JPB VĖLIAVA

32. JPB vėliavos averse – baltame lauke žalias kaspinas, 45 laipsnių kampu krentantis iš heraldinės dešinės viršuje į heraldinę kairę apačioje. Optiniame lauko viduryje vaizduojamas spalvinis JPB logotipas su miesto antsiuvu. Tokie patys elementai vaizduojami vėliavos reverse laikantis heraldinės dešinės taisyklės (šio aprašo 10 priedas „JPB vėliava“).

33. Vėliavos lauko plotis ir aukštis natūroje yra 100 cm x 100 cm.

34. Kaspino plotis yra 1/3 vėliavos lauko pločio.

35. Vėliavos kotas – 250 cm ilgio ir 34 mm pločio, su liepsnele viršuje.

36. Vėliavos plotį ir aukštį galima mažinti, jei išlaikoma proporcija 1:1, t.y., aukštis mažinamas tiek pat kiek ir plotis. Tokia pačia proporcija mažinamas ir kaspino plotis bei JPB logotipo ir miesto antsiuvo aukštis bei plotis.

VII SKYRIUS
JPB ŽENKLO, MIESTO ANTSIUVO IR VĖLIAVOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

37. Naudojant JPB ženklą, neleidžiama (šio aprašo 6 priedas „Netinkamo JPB ženklo spalvingumo pavyzdžiai“):
37.1. keisti ženklo kompozicijos ir sudedamųjų dalių;
37.2. neproporcingai keisti ženklo aukštį ir/ar plotį;
37.3. naudoti įvairius grafinius efektus, jei šie padaro ženklą neatpažįstamą;
37.4. keisti ženklo šriftą;
37.5. naudoti ženklą ant mažai kontrastingo, margo fono;
37.6. naudoti monochromatinį ir/ar negatyvinį ženklą be aiškiai pažymėtų ovalo formos ribų;
37.7. naudoti juodai baltą, monochromatinį ar negatyvinį JPB ženklą, jei kartu vaizduojami kiti ženklai yra spalvoti;
37.8. keisti JPB ženklo spalvas kitaip, nei nurodyta šiame apraše;
37.9. atvaizduoti JPB ženklo miesto antsiuvą kitur ir kitaip, nei nurodyta šiame apraše.

38. JPB vėliava atvaizduojama tik spalvota su spalvotu JPB ženklu.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Aprašu vadovaujasi visi VSAT valstybės tarnautojai ir darbuotojai, JPB vadovai ir JPB nariai, bet kokia forma komunikuojantys būrelio vardu.

 

 

PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos vado 2016 m. birželio 22 d.
įsakymu Nr. 4-303
(Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos vado 2017 m. spalio 13 d.
įsakymo Nr. 4-436 redakcija)