Kaip tapti JPB nariu

Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) tikslas – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti pilietinį jaunuomenės ugdymą bei užiimtumą, skleisti gerąją patirtį, plėtoti saviraišką ir kūrybiškumą.

JPB nariu gali tapti įvairių Lietuvos mokymo įstaigų moksleiviai ne jaunesni kaip 10 metų amžiaus.

Užsiėmimų metu bus mokoma rikiuotės, pasienio taktikos ir karinių veiksmų specifikos, susipažįstama su kovinės savigynos elementais, įvairiais teoriniais bei praktiniais dalykais. Įgytos žinios tikrai pravers jaunuoliams, kurie ateityje planuoja rinktis pasieniečio profesiją.

Stojant į Pasieniečių mokyklą, tiems pretendentams, kurie ne mažiau kaip vienerius metus bus JPB nariais ir turės su šia naryste susijusio būrelio vadovo rekomendacijas, bus skiriamas vienas papildomas balas prie jų bendrų konkursinių balų.

Būrelio lankymas yra nemokamas.

Svarbu žinoti

–  prašymą ir  sutikimą už vaiką iki 16 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
–  prašymą nuo 16 – 18 metų vaikas gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką  sutikimą.
– Vyresnis nei 18 metų jaunuolis prašymą gali pateikti pats.

– Kartu su prašymu visi pageidaujantys tapti būrelio nariais pateikia pažymą dėl sveikatos būklės (kopija, forma Nr. 027-1a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“).

Ar žinai, kad…

Siekiant parodyti JPB priklausomybę bei tradicijų tęstinumą, JPB ženklo kompozicijai naudotos Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Pasieniečių mokyklos ženklų kompozicijos ir vizualinės bei loginės konstrukcijos karkasai – ovalo forma, Trispalvė, stilizuoti sakalo sparnai.

Kuriant ženklą atsižvelgta į tai, jog JPB narys yra potencialus kandidatas ateityje tapti Pasieniečių mokyklos kursantu, o vėliau – profesionaliu sienos apsaugos sistemos pareigūnu.