Visagine startavo antrasis Jaunojo pasieniečio būrelis

Siekiant populiarinti pasieniečio profesiją bei supažindinti moksleivius su pasieniečių veikla ir šios profesijos subtilybėmis, 2019 m. sausio 14 d. Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje veiklą pradėjo Jaunojo pasieniečio būrelis. Jam vadovaus net du mokytojai – tai progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Paukštytė-Glaskienė ir kūno kultūros mokytojas Ivan Leonovič.

Progimnazijoje naujai įkurto būrelio narius pasveikino Ignalinos pasienio rinktinės vyresnioji specialistė (bendruomenės pareigūnė) Jolanta Vaickuvienė. Paregūnė moksleiviams pademonstravo filmą apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) veiklą, papasakojo apie pasieniečio profesiją, apžvelgė praėjusiais metais su Jaunojo pasieniečio būrelių nariais vykdytas veiklas ir pristatė, kokie renginiai yra numatyti būrelių nariams 2019 metais.

Nuo 2017 m. spalio mėn. savo veiklą sėkmingai vykdo Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje įkurtas pirmasis Jaunojo pasieniečio būrelis Visagine. Jam vadovauja gimnazijos kūno kultūros mokytojas Andrej Kolga.

Svečiuose „Gerosios vilties“ progimnazijoje apsilankęs A. Kolga moksleiviams išsamiai papasakojo, kuo būrelio nariai užsiima susirinkę į užsiėmimus, kokiose veiklose dalyvauja, sudomino ekskursijomis ir išvykomis į kitus VSAT padalinius bei planuojamais užsiėmimais.

Iki 2019 m. sausio 14 d. VSAT Ignalinos pasienio rinktinėje veikė 10 Jaunojo pasieniečio būrelių: Adutiškio pagrindinėje mokykloje, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje (2 būreliai), Ignalinos gimnazijoje, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje, Pabradės „Ryto“ ir Pabradės „Žeimenos“ gimnazijose, Švenčionių Zigmo Žemaičio ir Švenčionėlių Mindaugo gimnazijose bei Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje. Visus šiuos būrelius vienija apie 230 narių.

Jaunojo pasieniečio būrelio tikslas – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį populiarinant pasieniečio profesiją kituose VSAT padaliniuose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su kitais Jaunojo pasieniečio būreliais, esančiais VSAT padaliniuose.

Teksto ir nuotraukų autorius Rima Maldžiūtė.