Pasižadu būti pavyzdingu JPB nariu

Ketvirtadienį Varėnos rinktinės Purvėnų užkardoje įvyko JPB narių pasižadėjimo ceremonija, kurios metu pasižadėjimo žodžius ištarė 18 Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos moksleivių.

Po pasižadėjimo rinktinės vadas Vytautas Ižganaitis ir Purvėnų užkardos vadas Donatas Bakša sveikino jaunuosius pasieniečius ir kiekvienam įteikė po JPB ženkliuką. Rinktinės vadas, sveikindamas jaunuosius pasieniečius, ragino juos ir toliau būti smalsiais, žingeidžiais, aktyviais ir nuolat tobulėti.

Pasižadėjimo ceremonijos metu būrelio vadovas Darjuš Belopetrovič pristatė 2018 metų veiklos rezultatus, planuojamus 2019 metų darbus bei pristatė jaunųjų pasieniečių parengtą vaizdinę medžiagą apie būrelio veiklą.

Po pasižadėjimo ceremonijos užkardos vadas D. Bakša JPB nariams suorganizavo ekskursiją po užkardą. Ekskursijos metu buvo aprodyta tarnybinės patalpos, sulaikytų transporto priemonių aikštelė. Būrelio nariai turėjo galimybę iš stebėjimo bokšto, techninių priemonių pagalbą, apžiūrėti saugomą valstybės sienos ruožą.

Nuvykus į Eišiškių pasienio kontrolės punktą, užkardos vado pavaduotoja Diana Dovjad-Ulbinienė jaunimui išsamiai pristatė darbo pasienio kontrolės punkte užduotis, specifiką bei darbo ypatumus dokumentų tikrinimo ir tyrimo srityje.

Teksto ir nuotraukų autorius – Edvardas Zuikevičius