Ignalinos regiono pasienyje „krikštynų“ metas

Lapkritis Vilniaus pasienio rinktinės Ignalinos regiono pasienio ruožo padaliniuose prasidėjo „krikštynomis“. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, Ignalinos, Švenčionių rajonuose ir Visagino savivaldybėje įkurti Jaunojo pasieniečio būreliai pasipildė ne tik naujais nariais, bet ir dviem naujais būreliais Visagine ir Vidiškėse (Ignalinos r.).

Lapkričio 5, 7 ir 12 dienomis Tverečiaus, Švenčionių ir Puškų pasienio užkardose vykusių naujų narių „krikštynų“ metu Jaunojo pasieniečio būrelio nario pasižadėjimus aktyviai dalyvauti būrelio veiklose, gerbti būrelio vadovą(-ę), savo sąžiningu elgesiu ir darbais padėti kurti teigiamą pasieniečio profesijos įvaizdį visuomenėje, gerbti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įsakymus bei būti pavyzdingu Jaunojo pasieniečio būrelio nariu davė 122 moksleiviai. O kaip įrodymą, kad jie tapo būrelio nariais, kiekvienas gavo Jaunojo pasieniečio būrelio nario ženklelį.

Lapkričio 5-ąją Tverečiaus pasienio užkardoje naujokų krikštatėviais tapo net penkiems Jaunojo pasieniečio būreliams vadovaujantis Tverečiaus užkardos specialistas Andejus Matvėjevas ir Vilniaus pasienio rinktinės specialistė (bendruomenės pareigūnė) Tamara Vilkoitienė. Jie organizavo jaunųjų pasieniečių krikštynų programą Didžiasalio „Ryto“, Ignalinos, Vidiškių gimnazijų, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos moksleiviams. Tam, kad taptų pilnateisiais būrelio nariais ir įrodytų savo tinkamumą tapti jaunaisiais pasieniečiais, moksleiviai turėjo įveikti įvairiausias kliūtis: šaudyti iš pneumatinio šautuvo, stumti keturratį, pataikyti į krepšį, o nepataikius, visa komanda turėjo daryti atsispaudimus. Išbandymų pabaigoje visos komandos laikui iš atskirų raidžių turėjo sudėlioti žodžių junginį „Jaunasis pasienietis“. Įvykdę visas užduotis ir prisiekę būti ištikimais, stropiais, pavyzdingais ir savo elgesiu gerinti Jaunojo pasieniečio būrelių įvaizdį, 48 moksleiviai buvo priimti į Jaunojo pasieniečio būrelių gretas.

Lapkričio 7-ąją savo jėgas ir tinkamumą tapti jaunaisiais pasieniečiais išbandė 42 Pabradės „Ryto“, Švenčionių Zigmo Žemaičio ir Švenčionėlių Mindaugo gimnazijų moksleiviai. Tądien juos „krikštijo“ Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnės vyresnioji specialistė Jolanta Vaickuvienė ir specialistė T.Vilkoitienė. Pareigūnės jaunuolius išbandė skirdamos jiems tokias pačias užduotis, kaip ir jų pirmtakams.

Tokį patikrinimą lapkričio 12-ąją Jolanta organizavo ir Visagino „Atgimimo“ gimnazijos, Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcinio centro moksleiviams. Jų taip pat laukė nelengvi išbandymai. Nepaisant žvarbaus oro 32 pretendentai, atlikdami sudėtingas užduotis, įrodė, kad yra verti tapti Jaunojo pasieniečio būrelių nariais.

Iš viso Vilniaus pasienio rinktinės Ignalinos regiono pasienio ruože įkurta 13 Jaunojo pasieniečio būrelių, kuriuos vienija 305 nariai.

Teksto autorė Rima Maldžiūtė