Šiltus vasaros stovyklos prisiminimus atgaivino gauta JPB tėvelių padėka

Antrus metus iš eilės Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė kartu su Aviacijos valdybos orlaivio vadu Kęstučiu Kuncaičiu laisvu nuo darbo metu suorganizavo Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) narių penkių dienų stovyklą.

Nors renginio organizatorė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, ir jauniausiai JPB stovyklos dalyvei Luknei tuomet tebuvo tik 3 mėnesiai, jos tėveliams Jolitai ir Kęstučiui tai nesutrukdė suorganizuoti pažadėtą renginį vaikams.

Stovykla vyko atokioje nuo gyvenviečių vietovėje, puikiai tinkančioje aktyviai jaunuolių veiklai. Daugiausia darbo bei laiko pareikalavo stovyklos įrengimas ir logistiniai klausimai. Stovyklos vadovė šiemet savo iniciatyva baigė atitinkamus mokymus, kad galėtų savarankiškai užsiimti tokia veikla.

Šis renginys nekomercinis: stovyklavietės vieta suteikta nemokamai, JPB vadovai dirbo su vaikais iš savanoriškai, renginio faktines ir pagrįstas išlaidas dengė stovyklautojų tėvai. Kainavo tik stovyklavietės įrengimas, maistas, kuras, kai kurios priemonės. Penkių dienų išvyka buvo suorganizuota apskaičiavus lėšų poreikį ir parengus visus reikalingus dokumentus: sutarties su tėvais tekstą, stovyklos vidaus tvarkos taisykles, taip pat gauti tėvų sutikimai, medicininės pažymas, vaikų pasižadėjimai ir kt. Didžiausių nepatogumų kilo dėl transporto organizavimo, tačiau ir šis klausimas buvo išspręstas. Organizatorių prašymu juo pasirūpino tėveliai. Renginyje dalyvavo keturiolika paauglių, siejančių savo ateitį su VSAT.

Į jaunųjų pasieniečių stovyklą šiemet buvo įtraukta ir parodomoji ugniagesių savanorių programa. Po priešgaisrinės saugos instruktažo, saugaus elgesio stovyklos metu pristatymo, buvo papasakota ir apie gaisrų gesinimą miškuose bei skęstančiojo gelbėjimą. Jaunuoliai kartu su ugniagesių savanorių vadovu tikrino ar stovyklavietė atitinka saugumo reikalavimus ir trūkumų neaptiko. Laužavietė įrengta saugiai, apmūryta akmenimis, vadovų namelyje buvo ir dūmų bei smalkių davikliai, gesintuvas, o štai nedegų ugnies gesinimo apklotą – padovanojo. Ugniagesiai savanoriai pademonstravo pirmines gaisro gesinimo priemones, o jaunuoliai pabandė praktiškai gaisrą užgesinti su gesintuvais, nedegiu audeklu, o vakarop, įsisavinę teorines žinias – jau gesino riebalus ir aliejų. Jaunimas išbandė savo įgūdžius, įgijo ateityje praversiančios patirties.

Stovykloje taip pat viešėjo du paaugliai lietuviai, gyvenantys Anglijoje. Tad JPB nariai turėjo puikią galimybę lavinti savo anglų kalbos žinias, o svečiai – prisiminti lietuvių kalbą. Paaugliai dalinosi tarptautine patirtimi, domėjosi pareigūnų darbu užsienyje, lygino jų teises, uniformas ir pareigas. Vėliau pynė Lietuvos trispalvės apyrankes ir mielai jomis keitėsi tarpusavyje kaip užsimezgusios draugystės simboliais.

Stovyklos dalyviams buvo rengiamos profesionalių lektorių teorinės ir praktinės paskaitos, vakaronės. Stovykloje svečiavosi ir Marius Zemenskas, atsakingas už JPB veiklos koordinavimą, kuris rado laiko istorinei pilietiškumo paskaitai apie partizanus ir atvyko savo laisvu nuo darbo metu kelis šimtus kilometrų, o kartu su juo vyko ir Vilniaus pasienio rinktinės kolegės Justyna Kondratovič bei Dovilė Sabaliauskienė, kaip stipri palaikymo komanda, norėjusi pabūti gamtoje ir ,,savo kailiu“ pajusti stovyklos dvasią.

JPB stovyklos tikslas buvo supažindinti jaunimą su VSAT veikla ir atkurti realias pasieniečių darbo situacijas, mokytis teoriją pritaikyti praktiškai sumodeliuotose situacijose, ugdyti ištvermę, mokytis išgyventi lauko sąlygomis be patogumų, budėti naktimis, vykdyti pasieniečio veiklai būdingas užduotis, taip įsitikinant, ar šis darbas jaunuoliams ateityje būtų priimtinas.

Galima pasidžiaugti, jog viena iš stovyklautojų – Vilniaus pasienio rinktinės JPB narė šiemet tapo Pasieniečių mokyklos kursante. Mergina džiaugėsi galėjusi įgyti drąsos patruliuojant naktį, įveikiant sudėtingus orientacinius žygius bei kitų teorinių ir praktinių žinių, kurios bus reikalingos studijuojant ir dirbant.

Visose gyvenimo srityse jaunimas įgijo bendravimo, bendradarbiavimo, planavimo įgūdžių. Draugiškai pasiskirstę pareigomis, planavo maisto produktų pirkimą, sudarinėjo meniu ir netgi kasdien gaminosi maistą ant laužo.

Stovykloje netrūko iššūkių, aktyvių sportinių veiklų – įvairios rungtynės, estafetės, naktiniai, orientaciniai žygiai, žaidimai, iškylos, įdomios paskaitos domino 14-17 metų jaunuolius. Jaunuoliai taip pat buvo skatinami imtis asmeninės atsakomybės, būti drąsiais, tolerantiškais, elgtis pagal etikos kodeksą, gerbti vieną kitą, mokytis būti gerbiamu lyderiu, kaip (juokavo vaikai, vadovu, o ne „varovu“), komandos formavimo ir kitų svarbių dalykų.

Įvairių užsiėmimų gausa, sveikas gyvenimo būdas, įdomiai, smagiai ir turiningai suorganizuotos veiklos leido mokiniams išreikšti save. Šioje stovykloje taip pat aktyviai reiškėsi ir jaunieji ugniagesiai savanoriai, kurie ypač rimtai buvo pasiruošę ne tik teoriniams bet ir praktiniams mokymams.

 

Jaunimas dalyvavo kūrybiniame procese – stovyklautojai įdainavo praeitais metas taip pat stovykloje sukurtą Jaunojo pasieniečio būrelio himną, o kiekvieną vakarą prie laužo diskutavo. Kasdien vakarais vyko refleksija, kiekvienas diskusijų metu galėjo drąsiai išsakyti savo mintis ir pasiūlymus.

Vaikų veidus puošė šypsenos, o stovyklos organizatoriai, instruktoriai ir lektoriai džiaugėsi mokinių puikiomis nuotaikomis.

Gauta šiltų emocijų kupina JPB tėvelių padėka su gerais atsiliepimais glostė širdis ir motyvavo dar didesniems geriems darbams.

Tėvų padėka tarnyboms ir pareigūnams

 

Jaunojo Pasieniečio būrelio stovyklautojų tėvai dėkoja Valstybės sienos apsaugos tarnybai už tai, kad skiria dėmesį Jaunojo pasieniečio būreliams, sudaro galimybes susipažinti su šia profesija ir investuoja į jaunosios kartos pilietišką ugdymą.

Didžiausias ačiū vasaros stovyklos organizatoriams, savanoriams pasieniečiams – būrelio vadovei, Vilniaus pasienio rinktinės vyresniajai specialistei Jolitai Kuncaitienei, bei Aviacijos valdybos Skrydžių skyriaus orlaivio vadui Kęstučiui Kuncaičiui už antrus metus iš eilės puikiai suorganizuotą penkių dienų vasaros stovyklą vaikams.

Ačiū už iniciatyvą ir neblėstančią energiją, už gebėjimą motyvuoti vaikus ir jiems skirtą laiką. Už savanorišką, pasiaukojantį darbą, puikų pasieniečio profesijos pristatymą ir perteiktas žinias.

Prevencinės paskaitos ir praktiniai mokymai, naktiniai orientaciniai žygiai, sporto užsiėmimai naudingi ne tik būsimam pasieniečiui, bet ir bet kuriam eiliniam piliečiui.

Didžiausią įspūdį vaikams paliko pasieniečių mokymai apie radijo ryšio naudojimą, bei darbas su tikromis radijo sritimis, naktiniai orientaciniai žygiai,  paskaitos apie ginklus ir kovą su prekyba žmonėmis, kontrabandos užkardymas ir sargybų organizavimas nakties metu, visi budėjimai, paskaitos apie aviaciją, bei fizinio normatyvų laikymas kaip tikriems pareigūnams.

Puikiai įrengta stovyklavietė, įdomiai sugalvotos legendos, komandos formavimo, lyderio ugdymo ir kiti mokymai, bei pramogos, net savarankiškas maisto gaminimas ant laužo ir maudynės upelyje, mokantis išgyventi gamtoje, vaikams paliko neišdildomus įspūdžius.

Dar labai didelis ačiū organizatoriams už tai, kad  paįvairino stovyklos programą ir šiais metais pakvietė  į svečius Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistą, bei Jaunųjų ugniagesių savanorius, kurie su savo prevencine programa nustebino ne tik vaikus, bet ir tėvelius. Ačiū Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui už tai, kad organizuoja tokius mokymus, o Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistui Romualdui Kazlauskui, bei puikiai paruoštiems savanoriams ugniagesiams, už naudingas paskaitas ir neįkainojamus praktinius mokymus, kaip saugiai elgtis su ugnimi, kaip gelbėti skęstantį žmogų ir kaip elgtis užsidegus stovyklavietei.

Eksperimentai, kuriuos rodėte vaikams ypač pavojingi, reikalaujantys didelio pasiruošimo, bei drąsos. Didžiausią įspūdį jaunimui paliko eksperimentas su ugnimi, kas būtų, jeigu užsidegusį aliejų iš streso žmogus pultų gesinti vandeniu. Tragiškos pasekmės nepaliktų gyvų, o po šių mokymų žmonės tikrai atsiminė, jog taip daryti jokiais būdais negalima. Kaip elgtis su pirminėmis gesinimo priemonėmis taip pat buvo labai naudinga praktika.  Jūs esate pavyzdingas ugniagesys! Klausydami vaikų pasakojimų ir žiūrėdami vaizdo medžiagą svarstėm, kad tokios stovyklos būtų reikalingos ne tik vaikams, bet  ir jų tėvams, ir mes mielai sudalyvautume tokiuose mokymuose.

Po stovyklos paraginti vaikų visi įsigijome gaisro gesinimo apklotus, apie kuriuos nieko prieš tai net nebuvome girdėję.

Džiaugiamės, kad yra tokių savanorių pareigūnų, kurie dalinasi savo patirtimi ir dirba prevencinį darbą ne dėl pinigų, o iš idėjos! Investicija į vaikus yra pati svarbiausia, nes tai – mūsų ateitis.

Tikimės, kad ši veikla bus tęsiama ir kitais metais, o mūsų vaikai, netolimoje ateityje papildys pareigūnų gretas!

Ačiū už skirtą laiką, naudingus patarimus ir neįkainojamus praktinius mokymus. Šie trys vidaus reikalų sistemos specialistai yra gražus tarnybos Tėvynės labui pavyzdys!

Regvita ir Kęstutis Bartkevičiai siunčia PADĖKĄ tarnyboms visų stovyklautojų tėvelių vardu

Daugiau stovyklos akimirkų: