Lavoriškių užkardos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai domėjosi profesija

Vilniaus rinktinės Lavoriškių užkardos tuzinas Jaunojo pasieniečio būrelio narių su savo vadovais, užkardos pareigūne Nijole Pranckuviene ir Lavoriškių gimnazijos istorijos mokytoju Vaidotu Pakalniškiu, penktadienį pabuvojo Pasieniečių mokykloje.

Jaunieji pasieniečiai apsilankė Pasieniečių muziejuje ir susipažino su Lietuvos pasienio istorija. Jie pamatė muziejuje eksponuojamas istorines ekspozicijas, susipažino su muziejaus sukauptais eksponatais, su saugomomis muziejinėmis vertybėmis bei nuotraukų, menančių valstybės apsaugos raidą, kolekcija.

Vėliau moksleiviai pasivaikščiojo po mokyklą. Jie apžiūrėjo mokyklos auditorijas, sporto kompleksą ir sudalyvavo edukacinėse pamokose. Specializuotoje kriminalistinių tyrimų laboratorijoje pasienietis Artūras Gedminas papasakojo jaunuoliams apie asmens dokumentų patikrą pasienyje, pademonstravo dokumentų tikrinimo ir tyrimo įrangą, parodė kaip su ja dirbama, supažindino jaunuolius su viena iš svarbiausių pasieniečio darbo funkcijų. Moksleiviai pabandė atskirti suklastotus dokumentus nuo tikrųjų.

Šaudymo tiruose kursantų mokytojas Vitalijus Nikitinas jiems papasakojo apie saugų ir taiklų šaudymą, kiekvienas iš jaunuolių pabandė palaikyti mokomąjį ginklą rankose ir pataikyti į taikinius. Lazeriniame tire visi būrelio nariai šaudė į taikinius varžydamiesi dėl geriausiojo šaulio vardo.

Susitikimo metu atvykusiems jaunuoliams buvo papasakota apie pasieniečio profesiją, tarnybos ypatumus, apie galimybes tapti profesionaliais Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais. Moksleiviams buvo išdalinti lankstinukai apie Pasieniečių mokyklą ir suteikta informacija apie atrankos reikalavimus. Mokyklos atstovai kalbėjo apie teisės pažeidimų prevenciją pasienyje, su jaunimu aptarė draudžiamas veikas. Dar kartą moksleiviams buvo priminta, kad jie privalo būti drausmingi, sąžiningi ir nuovokūs, kad neužkirstų sau kelių, rinkdamiesi ateities profesiją.

Lavoriškių užkardos Jaunojo pasieniečio būrelis yra vienas iš septynių Vilniaus rinktinės veiklos ruože veikiančių būrelių.