Organizuotas seminaras JPB vadovams

Rugsėjo 25 d. Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardoje Jaunojo pasieniečio būrelių (toliau – JPB) vadovams organizuotas seminaras „Ugdymas karjerai: ar svarbus pilietiškumas renkantis profesiją?“. Seminarą organizavo ir dalyvius pakvietė Vilniaus PR vyresnioji specialistė (bendruomenės pareigūnė) Jolanta Vaickuvienė. Jį inicijavo ir vedė Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Miglė Bulovienė, kuri taip pat yra šios progimnazijos JPB vadovė.

Šio seminaro tikslas – stiprinti ir atnaujinti Jaunojo pasieniečio būrelių vadovų profesinio tobulėjimo kompetencijas, teikti siūlymus neformaliojo ugdymo programų rengimui 2020-2021 mokslo metams, pristatyti gerąją darbo patirtį.

Šiais metais Visagino, Ignalinos, Didžiasalio, Naujojo Daugėliškio, Adutiškio, Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės mokymo įstaigose veikiančių 13-os JPB vadovai susirinko Pavoverės pasienio užkardoje.

Užkardos vyriausioji specialistė Audronė Bikulčienė atvykusius seminaro dalyvius pirmiausia pakvietė į ekskursiją po užkardą ir trumpai pristatė jos funkcijas, parodė operatoriaus darbo vietą, iš kurios pasieniečiai stebi ir užfiksuoja pasienyje vykstančius pažeidimus, pažeidėjų laikino sulaikymo patalpą.

Vėliau vykusio seminaro metu jo lektorė M. Bulovienė atkreipė dėmesį į tai, kad moksleiviai rinkdamiesi profesiją pirmiausia atsižvelgia į profesijos populiarumą, galimybę daryti karjerą, būsimo atlyginimo dydį ir profesijos prestižą. Ir tai jie daro intuityviai: pasikliauja susikurtais įsivaizdavimais, bendraamžių patarimais ar nuogirdomis, žiniasklaidos formuojama nuomone. Mokytojo užduotis – padėti mokiniui atsakingai planuoti karjerą, t. y. pažinti save ir vertinti savo galimybes, analizuoti žinias apie dominančios profesijos ypatumus, suvokti ilgalaikę perspektyvą ir tuo remiantis pagrįstai pasirinkti tolesnio mokymosi kryptis. Lektorė pabrėžė, kad dar mokyklos suole turi būti ugdomas ir mokinių pilietiškumas, kad jaunieji piliečiai matytų prasmę pasilikti gyventi ir dirbti savo gimtojoje šalyje. Taigi, būtina ugdymo procesą fokusuoti į praktinių pilietiškumo įgūdžių formavimą per neformaliojo ugdymo veiklą.

Vykusios diskusijos metu būrelių vadovai nagrinėjo, kaip integruoti pilietiškumo ir karjeros ugdymą per praktinę JPB veiklą, aptarė būdus ir metodus, formavo ateities pasirinkimo nuostatas. Diskutuojant analizavo praktinius pilietiškumo ugdymo aspektus ir galimybes mokykloje bei kitose erdvėse. Apibendrindami seminarą, visi jame dalyvavę būrelių vadovai nutarė ir ateityje vystyti partnerystę, ieškoti naujų ugdymo metodų ir dalintis gerąją darbo patirtimi.

 

Po seminaro teorinės dalies užkardos pareigūnė A. Bikulčienė jo dalyviams organizavo išvyką į Pavoverės pasienio užkardos saugomą ruožą.

Pirmiausia buvo aplankytas Andriukėnų bokštas, kurio aukštis siekia 33 metrus, o nuo jo atsiveria puiki panorama. Pasižvalgę po plytinčias apylinkių platybes visi seminaro dalyviai pajudėjo į Prienų pasienio kontrolės punktą, iš ten vyko prie valstybės sienos ženklo, esančio prie Neries upės Molių kaime (Magūnų sen., Švenčionių r.). Paskutinis taškas, į kurį buvo nuvežti būrelių vadovai, – Punžionių skardis, nuo kurio atsiveria neapsakomai graži panorama su vaizdu į tarp miškų vinguriuojančią Nerį. Čia visi sustojo įsiamžinti bendroje nuotraukoje.

Atsisveikindami seminaro dalyviai dėkojo organizatorei ir Pavoverės pasienio užkardos pareigūnei už organizuotą renginį bei įdomiai ir turiningai praleistą laiką prie valstybės sienos.

Seminarą JPB vadovams Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė organizuoja antrus metus iš eilės. Praėjusiais metais toks renginys vyko Pūškų pasienio užkardoje.