Medininkuose įsteigtas Jaunojo pasieniečio būrelis

Įtvirtinant ilgalaikį bendradarbiavimą, siekiant populiarinti pasieniečio profesiją bei skatinti jaunimo užimtumą, Vilniaus rajone, Medininkų Šv. Kazimiero gimnazijoje, įkurtas Jaunojo pasieniečio būrelis (toliau – JPB).

Būrelio tikslas – plėsti ir populiarinti pasieniečio profesiją mokiniams, ugdyti jaunąją kartą, skatinti pilietinį jaunuolių ugdymą bei užimtumą, skleisti gerąją patirtį, išugdyti saviraišką ir kūrybiškumą. Naujojo būrelio vadovais tapo – gimnazijos lietuvių kalbos ir pilietiškumo mokytoja Nadežda Maslauskaitė ir VSAT Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnas Rolandas Meidus.

Vilniaus rinktinės pasieniečių globojamame būrelyje mokiniai  bus supažindinti su pasienie-čio profesija, kovinio paruošimo pagrindais, planuojama plėtoti glaudesnį bendradarbiavimą su vietos gyventojais. Metiniame būrelio plane numatytos bendros sporto varžybos, žygis prie valstybės sienos, vykimas į VSAT Vilniaus pasienio rinktinės padalinius.

Pirmajame susitikime būrelio nariams buvo pristatyta pasieniečio profesija ir papasakotos būrelio taisyklės bei pareigos. Prisistatydami jaunuoliai papasakojo apie save ir pasakė, ką naujo tikisi išmokti ir sužinoti, dalyvaudami veiklose. Kadangi šio Jaunojo pasieniečio būrelio narių didžiąją dalį sudaro 11-12 klasių moksleiviai, JPB vadovas R. Meidus jaunuoliams pristatė stojimo į PM sąlygas, reikalavimus ir  specialiąsias priemones, naudojamas tarnyboje.

Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnai ir mokyklos administracija džiaugiasi būrelio įsteigimu ir tikisi tolesnio sklandaus bendradarbiavimo, besitęsiančio ne vienerius metus.