Adutiškio JPB nariams pravesta prevencinė paskaita apie kontrabandą

Kovo 4-ąją Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė Tamara Vilkoitienė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriaus Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) nariams nuotoliniu būdu pravedė paskaitą apie kontrabandą.

Bendruomenės pareigūnė paskaitos metu moksleiviams paaiškino kontrabandos sąvoką, jos gabenimo būdus. Išsamiai papasakojo apie kontrabandos žalą valstybei, nepilnamečių bei suaugusiųjų asmenų įtraukimą ir įsitraukimą į nusikalstamas veiklas. Paskaitos klausytojai buvo informuoti, kokia atsakomybė už tai gresia ir kokios gali būti pasekmės ateityje. T. Vilkoitienė būrelio nariams pakomentavo Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir administracinių teisių pažeidimų kodeksų nuostatas kontrabandos atžvilgiu.

Šios paskaitos tikslas buvo supažindinti JPB narius kaip užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir kitiems teisės pažeidimams, siekti kad jie neįsitrauktų į tokias veikas ar nedarytų kitų teisės pažeidimų arba patys nenukentėtų.

Tekstas – viešųjų ryšių specialistės Rimos Maldžiūtės