Vilkaviškio JPB drauge su jaunaisiais šauliais mokėsi topografijos pradmenų

2024 m. vasario 1 d. Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre Jaunųjų šaulių ir jaunojo pasieniečio būrelių nariams paskaitą vedė KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 106 kuopos vado pavaduotojas vyr. ltn. Rimantas Grinevičius.

Svečias jaunuoliams vedė paskaitą / mokymus topografijos tema. Svečio paskaitos tikslas buvo supažindinti klausytojus su topografija ir žemėlapiu bei išmokyti kaip reikia žemėlapį skaityti. Užsiėmimo pabaigoje abiejų būrelių nariai laikė testą, kurio rezultatai parodė, kad mokiniai atidžiai sekė dėstomą medžiagą ir puikiai viską suprato.

Teksto ir nuotraukų autorė – Kristina Minsevičiūtė