Lavoriškių užkardos JPB narius domino pasieniečių veikla

2018 m. lapkričio 16 d. dalis Lavoriškių gimnazijos  Jaunojo pasieniečio būrelio narių lankėsi Lavoriškių pasienio užkardoje bei sienos punkte.

Būrelio koordinatorė – Lavoriškių pasienio užkardos vyresnioji specialistė Nijolė Pranckuvienė bei pasienio užkardos vyr. specialistas Ryšard Juckevič supažindino mokinius su pasieniečio profesija, pasienio veikla.

Pareigūnai pademonstravo  tarnyboje naudojamas priemones, apibūdino jų paskirtį.

Būrelio nariams buvo įteikti Jaunojo pasieniečio ženkleliai. Grįžę į gimnaziją mokiniai dalinosi patirtais įspūdžiais su kitais Jaunojo pasieniečio būrelio nariais. JPB nariai  nekantriai laukia kitų bendrų, labai  įdomių veiklų.

 

Teksto autorius – Lavoriškių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Indrašienė, nuotraukos Nijolės Pranckuvienės