Ignalinos regione įkurtas 13-asis Jaunojo pasieniečio būrelis

Siekiant populiarinti pasieniečio profesiją, supažindinti moksleivius su pasieniečių veikla ir šios profesijos subtilybėmis, 2019 m. spalio 22 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykloje-daugiafunkciniame centre veiklą pradėjo Jaunojo pasieniečio būrelis. Šiam būreliui vadovaus informacinių technologijų ir etikos dalykų mokytojas Evaldas Kavaliauskas.

Naujojo Daugėliškio mokykloje-daugiafunkciniame centre naujai įkurto būrelio narius pasveikino Vilniaus pasienio rinktinės vyresnioji specialistė (bendruomenės pareigūnė) Jolanta Vaickuvienė ir Tverečiaus pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Tamara Vilkoitienė. Šešiolikai būrelio narių pareigūnės papasakojo apie pasieniečio profesiją, apžvelgė praėjusiais metais su Jaunojo pasieniečio būrelių nariais vykdytas veiklas ir pristatė, kokie renginiai yra numatyti būrelių nariams 2019-2020 mokslo metams.

http://intranetas.ppd.local/wp-content/uploads/2019/10/DSC_0292-2.jpg

Iki 2019 m. spalio 22 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės Ignalinos regione veikė 12 Jaunojo pasieniečio būrelių: Adutiškio pagrindinėje mokykloje, Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje (2 būreliai), Ignalinos gimnazijoje, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje, Pabradės „Ryto“ ir Pabradės „Žeimenos“ gimnazijose, Švenčionių Zigmo Žemaičio ir Švenčionėlių Mindaugo gimnazijose, Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje ir Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijoje. Visus šiuos būrelius vienija apie 300 narių.

Jaunojo pasieniečio būrelio tikslas – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti moksleivių pilietinį ugdymą ir jų užimtumą, skleisti gerąją patirtį populiarinant pasieniečio profesiją kituose VSAT padaliniuose, plėtoti moksleivių saviraišką, kūrybiškumą bei bendradarbiauti su kitais Jaunojo pasieniečio būreliais, esančiais VSAT padaliniuose.

Teksto autorė Rima Maldžiūtė