Sausio 13-ąją jaunuosius pasieniečius šildė jausmingi žodžiai ir laužai

Sausio 13-ąją 8 val. ryte Antakalnio gimnazijos bendruomenė prisijungė prie pilietinės iniciatyvos ir dešimčiai minučių užgesino šviesas patalpose bei uždegė vienybės žvakutę languose. Gimnazistų bendruomenė kartu su Jaunojo pasieniečio būrelio nariais ir koordinatore Jolita Kuncaitiene dalyvavo kieme vykusioje Atminimo Laužų ceremonijoje. 

Degant atminimo žvakėms ir laužams, gimnazijos kieme aidėjo Sausio 13-osios Laisvės gynėjų vardai ir pavardės. Į pilietiškumo pamoką „Atmintis gyva, nes liudija“ susirinkusi gimnazijos bendruomenė ir svečiai prisiminė skuadžią istoriją. Pamoką vedė Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus vedėja, istorijos mokytoja Violeta Kriščiūnienė ir istorijos ir pilietiškumo mokytoja Jolanta Puškorienė.

Pasak mokytojos Violetos – ,,Buvo šilta… Ne dėl laužo ar languose degančių žvakučių liepsnelių, o nuo bendrystės, vienybės jausmo. O arbatos puodelis išgertas prie laužo buvo tarsi gija, kuri mus nuvedė į ano meto įvykius prabilusius sausio įvykių dalyvio, apdovanoto Sausio 13-osios medaliu, atsargos majoro, mokytojo Antano Buroko lūpomis. Taip pat labai prasmingus linkėjimus mums siuntė viešnia, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnė Jolita Kuncaitienė”.

Renginio metu rinktinės bendruomenės pareigūnė J. Kuncaitienė kalbėjo apie pilietiškumo, tautiškumo ir patriotiškumo svarbą akcentuodama laisvės sąvoką, padėkojo mokyklos bendruomenei už prisidėjimą prie pilietiško jaunimo ugdymo: ,,Tai sunkus darbas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio ir pastangų. Pilietiškumas – viena didžiausių vertybių šiais laikais”. Pabrėžė, kad ,,vieningai susikibę rankomis pilietiški gyventojai gali padaryti daug daugiau negu, mes, uniformuoti ir ginkluoti pareigūnai”. Šiuo metu, kai ypač sustiprinta apsauga,  kai turime įvairių grėsmių, – pilietiškumas ir atsakomybė yra labai svarbu. Apibendrindama linkėjo kiekvienam pajusti savo širdyje bendrystės džiaugsmą.

Teksto autorės – J. Kuncaitienė ir D. Sabaliauskienė // Nuotraukos – J. Kuncaitienės, Antakalnio JPB narių