JPB vadovai įvadiniuose susitikimuose pristato pasieniečių veiklą

Startavus mokslo metams, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnai tęsia savo veiklą. Pastarąsias dvi savaites ugdymo įstaigose vyksta pirmieji JPB užsiėmimai.

Ketvirtadienį Vilniaus rajono Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijoje su direktorium – Zbignevu Čech (Zbignev Čech) aptartas galimas bendradrabiavimas, svarstyta apie bendrus projektus. Susitikimo dalyviai akcentavo bendradarbiavimo svarbą tarp rinktinės ir mokslo įstaigos, aptarė galimas ugdymo įstaigos ir bendruomenės pareigūnų partnerystės kryptis. Rugsėjo 22 d. R. Meidus mokyklos ugdytinių grupę pakvietė atvykti į VSAT Vilniaus pasienio rinktinę pažintinei ekskursijai.

Penktadienį Vilniaus rajono Valčiūnų gimnazijoje lankėsi VSAT Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnai – J. Kuncaitienė, R. Meidus. Vizito tikslas – pristatyti VSAT ir JPB veiklą.

Grupė šios gimnazijos jaunuolių susidomėjo JPB veikla. Su vadovybe aptarti bendradarbiavimo klausimai ir nuspręsta artimiausiu metu pasirašyti bendradarbiavimo sutartį – gimnazijoje steigti JPB. Susitikimo metu rinktinės bendruomenės pareigūnai pristatė bendrus JPB renginius 2022-2023 mokslo metams. Įdomu tai, kad gimnazistams bus pasiūlytos įvairaus pobūdžio veiklos – nuo praktinio dalyvavimo užsiėmimuose iki ekskursijų, žygių ir išvykų į įvairius pasienio padalinius.

Valčiūnų gimnazijoje bendruomenės pareigūnai pravedė įvadinę paskaitą, kurios metu J. Kuncaitienė išsamiai papasakojo apie Valstybės sienos apsaugos tarnybą, kalbėjo apie tikslus ir uždavinius. Mokiniai paskaitos metu sužinojo, kiek yra pasienio rinktinių, kokie ruožai kilometrais kiekvienai priklauso ir su kokiomis kaimyninėmis šalimis ribojasi. R. Meidus akcentavojo tai, jog JPB užsiėmimų metu mokiniai įgis daug teorinių žinių apie pasieniečio darbą dalyvaudami praktinėse veiklose. Būrelio vadovai pristatė, kokias funkcijas atlieka pasieniečiai ir papasakojo apie juos rengiančią Pasieniečių mokyklą. Kalbėjo apie tai, kad stojant į Pasieniečių mokyklą, tiems pretendentams, kurie ne mažiau kaip vienerius metus bus JPB nariais ir turės su šia naryste susijusio būrelio vadovo rekomendacijas, bus skiriamas vienas papildomas balas prie jų bendrų konkursinių balų.

Pirmadienį Vilniaus ,,Laisvės” gimnazijoje R. Meidus dvi akademines valandas vyresniųjų klasių mokiniams pristatė Jaunojo pasieniečio būrelio veiklą, kalbėjo apie tai, kad vienas pamatinių Jaunojo pasieniečio būrelio tikslų – siekti fiziškai stipresnio ir pilietiškai aktyvaus jaunimo. Dviejose paskaitose dalyvavo 100 tikslinės auditorijos narių.

Tą pačią dieną Vilniaus oro uosto pasienio užkardos jaunesnioji specialistė Rima Zmitrovičienė Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijoje 20-ies mokinių auditorijai pristatė VSAT veiklą. Sveikindama jaunuosius pasieniečius, ragino juos ir toliau būti smalsiais, žingeidžiais, aktyviais ir nuolat tobulėti. Pasveikinusi naujokus sėkmingai įsiliejus į jaunųjų pasieniečių gretas, kiekvienam jų įteikė po JPB ženkliuką bei supažindino juos su artimiausia numatyta JPB veikla.

Teksto autorė – Dovilė Sabaliauskienė