Jaunojo pasieniečio būrelio nariai dalyvavo Pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo kursuose

Antradienį VSAT Pasieniečių mokykloje rinkosi gausus būrys Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) narių iš šešeto Vilniaus miesto ir rajono mokyklų. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento specialistai Gintautas Jakštys, Arvydas Čepukėnas bei Karo akademijos kariūnė  Donata Drobnytė jaunuoliams vedė Pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo bazinį – įvadinį kursą (Nr. 1).

Mokymų lektoriai dalyviams suteikė žinių  apie  tinkamą elgesį  ir veiksmus Pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo metu.  Aiškiai ir suprantamai pateikė įvairių  pavyzdžių, kad moksleiviai  savarankiškai galėtų taikyti neprievartinio pasipriešinimo veiksmus iškilus grėsmėms nacionaliniam saugumui taikos metu ar prieš užsienio agresorių.

Susirinkusieji  buvo supažindinami su civilinės saugos ženklų reikšmėmis, nukentėjusiojo apsaugos nuo šilumos praradimo, ugnies išgavimo, susišildymo, individualaus ir grupinio būsto įrengimo parankinėmis priemonėmis. Kalbėta apie  maisto gamybą,  pasirūpinimą vandeniu, vaistais, kitomis būtiniausiomis priemonėmis.

Pranešėjai Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vyr. specialistai Gintautas Jakštys (įvadinė dalis), Arvydas Čepukėnas (vidurinė dalis) ir Karo akademijos krn. Donata Drobnytė (pristatė maisto davinį, pavaišino susirinkusius dalyvius) seminaro dalyviams  paliko didelį įspūdį. Jie profesionaliai, nuoširdžiai ir  patriotiškai dėstė savo sukauptas žinias ir patirtis.

Mokymų ciklą sudaro iš viso 3 lygių kursai, kurie užbaigiami išgyvenimo kursu. Baigusiems kiekvieną kursą, išduodamas tai parvirtinantis kursų baigimo pažymėjimas. Baigusiems visus kursus asmenims suteikiamas Pilietinio pasipriešinimo žinovo – instruktoriaus ženklelis.

Išklausius įvadinį kursą,  Jaunojo pasieniečio būrelio (JPB) nariams buvo įteikti  bazinio – įvadinio kurso pažymėjimai.