Moksleiviams – piešinių konkursas „Ateities pasienietis“

Jau šeštą kartą VSAT Pasieniečių mokykla (PM) organizuoja tradicinį Respublikinį moksleivių piešinių konkursą, kurio tema – „Ateities pasienietis“.

Dalyvauti jame kviečiami Vilniaus, Varėnos ir Pagėgių pasienio rinktinių veiklos ruožuose (žr. žemėlapį) įsikūrusių bendrojo lavinimo mokyklų 1–8 klasių moksleiviai.

Piešiniai gali būti atlikti spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, guašu, kreidutėmis, tušu, kitokia arba mišria technika. Piešinių formatas – A4 popieriaus ar kartono lapas. Nuskenuotas ar nufotografuotas jų kopijas elektroniniu paštu reikia perduoti pasienio rinktinėms (PR) iki spalio 13 d.

Ten iki spalio 20 d. bus išrinkti dviejų amžiaus grupių nugalėtojai – po penkis geriausiai įvertintų piešinių, iš viso dešimt autorių. Konkurso vertinimo komisija Pasieniečių mokykloje iš šių piešinių išrinks šešis geriausius. Konkurso laureatai bus paskelbti spalio 31 d.

Vilniaus PR veiklos ruože esančių mokyklų moksleiviai savo darbus siunčia el. p.: jolanta.vaickuviene@vsat.vrm.lt,

Varėnos PR – el. p.: elzbieta.korklinevska@vsat.vrm.lt,

Pagėgių PR – el.p.: dovile.jankauskiene@vsat.vrm.lt

Piešinių kopijos (skenuotų, fotografuotų telefonu ar planšete) nurodytais el. pašto adresais laukiamos iki spalio 13 d.

piesiniu konkurso nuostatai 2023