Marius Zemenskas: „Palieku Jaunųjų pasieniečių būrelių vėliavą, kuri lai simbolizuos ir stiprins valią toliau sėkmingai plėtoti JPB veiklą“ (interviu)

Pasieniečių mokyklos vyriausiasis specialistas, Jaunųjų pasieniečių būrelių (toliau – JPB) veiklų koordinatorius Marius Zemenskas pavasarį „kelia sparnus“ ir suka kitu karjeros keliu. Gaila, jog tarnybą palieka kūrybingas, iniciatyvus, draugiškas ir ne kartą skatintas bei apdovanotas kolega. Tačiau kiekvieno žmogaus asmeninė laisvė rinktis savo gyvenime, karjeroje norimą kelią. Te tarnyboje įgyta patirtis ir išmintis, pažintys, padės Mariui tobulėti pasirinktoje naujoje veikloje. Pakalbinome kolegą  ir paprašėme plačiau papasakoti apie save ir tarnyboje nuveiktus darbus.

Nuotr. Iš VSAT 100-mečio leidinio – JPB gimtadienis, logotipas ir vėliava

– Mariau, sklinda kalbos, jog balandžio mėnesio pradžioje palieki tarnybą. Kuriuo keliu nusprendei eiti: „į kairę sukti – galvą nusisukti“ ar „į dešinę pulti – visas susikulti“? 😊

– Išties, girdimos kalbos teisingos, po daugiau nei septynerių metų darbo VSAT/Pasieniečių mokykloje  nusprendžiau pakeisti darbovietę. Renkantis vieną iš nurodytų kelių pasirinkčiau tarpinį – „eiti“ per vidurį nenusisukant nei galvos, nei siekti susikulti, visada galima rinktis ir saugesnį variantą. 😊

– Kas įtakojo priimti tokį sprendimą – karjeros posūkį?

Juokaudamas galiu pasakyti, kad kiek ilgiau nei penkerius metus trukusią JPB veiklų koordinatoriaus „kadenciją“ verta užleisti kitai pamainai. Norisi tikėti, kad tikrai labai greitai atsiras pamaina. Kalbant rimtai, nuveikti tikrai reikšmingi darbai, žinoma, su vadovų palaikymu, tačiau norisi tobulėti ir platesniame darbo rinkos „rate“ plėsti savo kompetencijas, kitur pritaikyti įgytas žinias ir suformuotus įgūdžius.

– Kiek metų tarnavai VSAT ir kokiose pareigose?

– Puikiai pamenu 2016 m. vasarą, tuomet dalyvavau atrankoje į Pasieniečių mokyklos (PM) muziejininko pareigas. Laimėjus atranką, beveik dvejus metus darbavausi muziejuje, žinoma, neaplenkė ir viešųjų ryšių srities darbai. 2018 m. birželio 1 d. – simboliška, jog vaikų gynimo dieną, laimėjus atranką, pradėjau darbą VSAT Centrinėje įstaigoje, tuometiniame Prevencijos skyriuje jau kaip JPB veiklų koordinatorius.

2021 m. pradžioje, įvykdžius Prevencijos sk. reorganizaciją ir perdavus PM JPB veiklų bei pasieniečio profesijos populiarinimo koordinavimo klausimus, mokiausi pagal specialistų mokymo programą, tapau VSAT pareigūnu. Kiek ilgiau, nei trejus metus darbus tęsiau PM Medininkuose.

– Kokie nuveikti svarbiausi darbai JPB veiklų koordinatoriaus pareigose?

– Apžvelgsiu kiek ilgesnį, penkerių metų laikotarpį, kurį ir skyriau JPB veiklai plėtoti. Pradžioje vyko daug bendradarbiavimo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojais dėl teisinių aspektų – neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) plėtojimo ir įteisinimo VSAT‘e. Buvo sukurtas ir patvirtintas JPB atributikos naudojimo aprašas, pavyzdinė veiklos programa būreliams. Sukurtos narių pasižadėjimų formos, sutikimai dėl nepilnamečio atvaizdo viešinimo. Užsakyti ir pagaminti ženkliukai JPB nariams.

Džiaugiuosi, kad sulig paskutinėmis darbo dienomis pavyko patvirtinti sukurtą JPB veiklos programą, kuri, tikiu, padės JPB vadovams/koordinatoriams lengviau organizuoti veiklas.

Darbas plėtotas ne tik „dokumentiniame variante“, bet ir skaitmeniniame – 2017 m. pabaigoje startavo JPB interneto svetainė – www.jpb.lt, kurioje talpinami įvairūs pranešimai apie jaunųjų pasieniečių veiklas, o 2018 m. gruodžio 21-ąją – simboliška, kad JPB gimtadienio dieną – JPB paskyra sukurta ir socialiniame tinkle Facebooke: https://www.facebook.com/jpblietuva Šiuo metu paskyrą seka beveik 1500 asmenų.

JPB veiklą plėtojau ir fizinio aktyvumo srityje – 2019 m. birželio 5 d. suorganizavau pirmąsias finalines JPB sporto žaidynes, kuriose varžėsi visų pasienio rinktinių Jaunieji pasieniečiai. Jeigu tradicijos nesustos, šių metų vasarą vyktų jau ketvirtosios tokios sporto žaidynės.

Įvairūs kvalifikacijos tobulinimo renginiai VSAT bendruomenės pareigūnams, bei JPB vadovams (mokytojams) leido ne tik kelti savo kvalifikaciją, bet ir geriau pažinti kolegas. Per šiuos mokymus patirtimi dalinosi ne vienos institucijos atstovai, įvairių sričių ekspertai. Vaikų vasaros stovyklų organizavimas, viešųjų pirkimų vykdymas, darbas su kokybės vadybos dokumentacija, renginių vedimas ir pranešimų auditorijoms (apie JPB veiklą, pasieniečio profesiją) skaitymas, renginių fotografavimas – visa tai taip pat buvo reikšminga šios pareigybės dalis.

Nuotr. JPB ženkliukai po krikštynų įteikiami kiekvienam JPB nariui

Nuotr. JPB narių priesaikos ceremonija Adutiškyje, 2018 m.

– Kas darbe džiugino, teikė malonumą ir su kokiomis kliūtimis, problemomis susidūrei?

– Kadangi prieš ateidamas dirbti į VSAT, keletą metų mokiau istorijos vienoje iš šalies gimnazijų, tad visada stipriai tikėjau ir tikiu pilietišku ir aktyviu jaunimu, kuris prisideda prie įvairiapusės gėrovės kūrimo šalyje. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose: pėsčiųjų žygiuose, sporto renginiuose, viktorinose ir kt. bei bendravimas su JPB nariais, jų vadovais bei VSAT bendruomenės pareigūnais leido visada jausti „pulsą“. Sutelkta tikrai motyvuota ir savo atliekama veikla tikinti komanda! Bendravimas su kolegomis ir, svarbiausia, įsiklausymas, leido sėkmingai bendradarbiauti ir plėtoti JPB veiklą.

O išskirti kliūtis ar problemas su kuriomis teko susidurti per šį penkmetį – sudėtinga. Būta visko. Pamąstyta ir apie šios veiklos srities ryškesnį plėtojimą, tačiau kartais būdavo „atsimušama” į du kriterijus – finansinį ir žmogiškųjų išteklių (etatų užpildymą). Nepaisant šių aspektų, reikšmingai judėjome į priekį. Per beveik dvi dešimtis JPB veiklos metų net kelios dešimtys jaunųjų pasieniečių, vėliau tapo PM kursantais bei VSAT pareigūnais. Tad viliuosi, kad ši veikla ateityje ir toliau bus plėtojama.

Nuotr. JPB tinklinio varžybos,  Ignalinos reg. 2023 m. ir JPB krepšinio 3×3 varžybos Ignalinoje, 2019 m.

Nuotr. JPB šaudymo varžybų apdovanojimai, Ignalina, 2018 m.

Nuotr. JPB žygis palei valstybės sieną Ignalinos regione, 2019 m.

– Kokį „palikimą“ palieki ateisiančiam po tavęs dirbti naujam kolegai/-ei? Ir ko jam/jai palinkėtumei?

– Be tūkstančių nuotraukų, šimtų pranešimų ir dešimčių vaizdo įrašų apie jaunųjų pasieniečių narių veiklas archyve, palieku ir JPB vėliavą, kuri lai ne tik simbolizuos, bet ir stiprins valią ir toliau sėkmingai plėtoti JPB veiklą bei didinti žinomumą apie VSAT ir pasieniečio profesiją!

Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti vadovams – Vytautui Stroliai, Giedriui Mišučiui ir Deividui Kaminskui už moralinį palaikymą, reikšmingus pokalbius ir tikėjimą, kad JPB veiklos sritis yra reikšminga. Kolegoms – bendruomenės pareigūnams, viešųjų ryšių specialistams, Komunikacijos skyriui, Pasieniečių mokyklos bendruomenei ir tiems, kurių nepaminėjau – jūs reikšmingai prisidėjote prie JPB veiklos plėtojimo!

Nuotr. Ignalinos reg. atrankinės sporto varžybos, 2022 m. ir Vilniaus PR atrankinės sporto žaidynės, 2023 m.

– Ačiū, Mariau, pačiam linkime sėkmės naujame karjeros posūkyje ir dėkojame už tarnyboje nuveiktus darbus, bendrystę. Jei, persigalvotumei, ar suprastumei ne ten pasukęs – lauksime sugrįžtant! 😊

P. S. Marius Zemenskas už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą yra apdovanotas VRM ministro vardine dovana (parkeriu), VSAT vado vardine dovana (laikrodžiu), I ir II laipsnio Pasieniečių klubo atminimo ženklais „Buvome, esame, būsime“, Pasieniečių klubo atminimo ženklu „Pasieniečių klubui 20 metų“ bei VSAT vado, Lietuvos policijos generalinio komisaro, P. Plechavičiaus kadetų licėjaus ir Pasieniečių mokyklos viršininko padėkomis.

Nuotr. VSAT Bendruomenės pareigūnų seminaras Palangoje, 2023 m.

Straipsnio autorė – Vesta Juozapaitytė // Nuotraukos iš M. Zemensko archyvo