Vilniaus pasienio rinktinės Jaunojo pasieniečio būrelio vaikai minėjo Laisvės gynėjų dieną

Sausio 12-osios rytą sausio 13-osios aukoms atminti Vilniaus pasienio rinktinės ir jos padalinių pareigūnai prie langų uždegė žvakutes. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ rinktinėje organizuojama jau dešimtmetį, nuo pat iniciatyvos pradžios

Šia proga kasmet organizuojama daugybė renginių, kuriuose ypač aktyviai dalyvauja Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai: kasmet dedamos gėlės prie memorialo Antakalnio kapinėse ir G. Žagunio žuvimo bei Medininkų tragedijos vietose, vyksta tradicinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, įvairūs pėsčiųjų žygiai, kasmet eksponuojamos nuotraukos, parengiamos ekspozicijos ir galerijos, groja Vidaus reikalų ministerijos orkestras, deginami laužai prie seimo žuvusiems atminti.

Siekiant prisidėti prie pilietiško jaunimo ugdymo, Vilniaus pasienio rinktinės ir Antakalnio gimnazijos jaunojo pasieniečio būrelio vaikams  buvo organizuota ekskursija į Lietuvos Respublikos seimą.

Čia su šypsena jaunuosius pasieniečius pasitiko laivės gynėja- seimo narės Agnės Širinskienės padėjėja Janina Balsienė. Moteris gyrė iniciatyvą vykdyti tokią, pilietiškumą skatinančią, veiklą, džiaugėsi, kad domimės seimo darbu, pristatė ekskursijos programą ir palydėjo iki Europos Sąjungos (toliau ES) informacinio centro, kur vaikų laukė įdomi ES pamoka. Po paskaitos ir diskusijos, visi buvo pakviesti arbatos, vėliau supažindinti su seimo pastatu, parodytos pagrindinės salės, paaiškinta tvarka.

Kasmet Laisvės gynėjų dienos išvakarėse Lietuvos Respublikos Seime rengiama tradicinė Laisvės gynėjų rikiuotė, kurioje dalyvauja dauguma į nevyriausybines organizacijas susivienijusių Laisvės gynėjų, taip pat vyksta konferencija Seimo Kovo 11-osios salėje. Į šį renginį visuomet vyksta ir tebetarnaujantys Vilniaus pasienio rinktinėje pareigūnai – laisvės gynėjai.

Vaikai turėjo galimybę apsilankyti ir Kovo 11-osios salėje šioje, galėjo pasiklausyti vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno bei pirmojo Nepriklausomos Lietuvos vadovo prof. Vytauto Landsbergio kalbos. Tylos minute buvo pagerbtas žuvusiųjų atminimas. Po trijų valandų ekskursijos, atsisveikinę su ponia Janina, jaunieji pasieniečiai patraukė link Vilniaus pasienio rinktinės, kur su pasieniečių bendruomene taip pat buvo minima Laisvės gynėjų diena.

Į Vilniaus pasienio rinktinę buvo pakviestas Lietuvos Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovas, istorikas Karolis Zikaras, kuris savo paskaita visiems susirinkusiems priminė Lietuvos karo istoriją ir lietuvių tautos kovas už Lietuvos valstybės išsaugojimą.

Prisimindami prieš 27 metus vykusią dramatišką tautos kovą už laisvę ir nepriklausomybę Jaunojo pasieniečio būrelių vaikai su vadovais parengė programą. Šventiniame renginyje skambėjo Vilniaus oro uosto pasienio užkardos ir Mickūnų gimnazijos Jaunojo pasieniečio būrelio vaikų skaitomos eilės, buvo giedamos patriotinės giesmės, sausio 13-osios įvykius bei išgyvenimus priminė skaidrės su žuvusiųjų citatomis, biografijomis ir mintimis, artimųjų prisiminimais bei Vilniaus pasienio rinktinės ir Antakalnio gimnazijos Jaunojo pasieniečio būrelio vaikų pristatytas video filmas su daina „Lietuvai“ bei gyva Antakalnio gimnazijos pedagogo Algirdo Čiukšio muzika.

Renginio pabaigoje buvusi Mickūnų gimnazijos moksleivė Evelina Grabovska prilietusi gitaros stygas suvirpino visų širdis,  ypač jausmingai atliko dainą „Laisvė“. Mergina savo balsu pribloškė auditoriją, kai kuriuos net sugraudino. Visi išsiskirstė susimąstę kokia didelė laisvės kaina, kiek daug mes turim ir kaip svarbu mokėti tai vertinti.